Mikä Smila on?

Hoivahenkilökunnan tuki aina lähelläsi​

Kotihoidon potilas

Helppokäyttöinen hoivapalvelu

Smila on helppokäyttöinen kotiin tai hoivayksikköön tuotava hoivapalvelu, joka mahdollistaa sinulle turvallisen ja itsenäisen arjen omassa kodissasi mahdollisimman pitkään. 

Hoivapalvelun tärkeä osa on helppokäyttöinen Smila-laite, joka varmistaa turvallisen lääkkeiden oton kotona ja viestii välittömästi hoivayksikölle, jos lääke jää ottamatta. Näin hoivayksikkösi tietää heti avuntarpeestasi. 

Läheisten ihmisten huoli kotona asuvasta ikäihmisestä vähenee, kun he saavat Smilan avulla kokonaisvaltaisempaa tietoa hänen voinnistaan.

Smilan avulla hoivahenkilöstön tuki on aina lähelläsi

Smilan tukee kotona asuvan ikäihmisen toimintakyvyn ja vireyden ylläpitämistä yksilöllisesti. Smilan kautta saat helposti yhteyden hoitajaasi, hoivahenkilöstöön, omaisiin tai muihin sovittuihin tahoihin milloin tahansa.

Kenelle Smila sopii

Smila soveltuu kaikille, joilla on säännöllinen lääkitys ja jotka tarvitsevat lääkkeen ottamiseen tukea ja/tai muistuttamista. Smila käyttää hyväkseen koneellista annosjakelua, josta voit kysyä lisää lähimmästä apteekistasi.