Smila ammattilaiselle

Omainen ja vanhus lähekkäin

Smila ammattilaiselle

Omainen ja vanhus lähekkäin

Smila on helppokäyttöinen uuden ajan hoivapalvelu

Kotiin vietävän hoivateknologian avulla Smila mahdollistaa asiakkaallesi turvallisen ja oman näköisen arjen ja lääkehoidon kotona, mahdollisimman pitkään.

 

Kun Smila huolehtii asiakkaan päivän perustarpeista lääkityksen suhteen, jää hoivahenkilöstölle aikaa asiakkaan aitoon kohtaamiseen ja oikeaan hoito- ja hoivatyöhön. Smila tuo joustoa myös hoito- ja hoivahenkilökunnan työsuunnitteluun ja esimerkiksi tasaa aamuruuhkia lääkkeenotossa.

 

Smilan avulla lääketurvallisus paranee, sillä inhimilliset virheet lääkeannostelussa vähenevät. Laite itsessään on lukittu ja turvallinen. Smilan käyttö on helppoa ja vaivatonta.

 

Smila-hoivapalvelun avulla lääkehoidon vaikuttavuus paranee ajantasaisen etämonitoroinnin avulla. Smilan tuottaman monitorointitiedon avulla hoitohenkilöstöllä ja hoitavalla lääkärillä on enemmän tietoa asiakkaan voinnin arviointiin. Asiakkaan ennakoiva hoito on mahdollista aiempaa helpommin.

 

Smila-hoivapalvelun avulla voi hallita hoivayksikön kustannuksia, hoivaresurssien tarvetta ja hankintastrategioita, sillä se auttaa ennakoimaan ja suunnittelemaan hoivakäyntejä ja asiakkaan hoivapolkua entistä paremmin.

Smila on turvallinen

Smila-palvelu on asiakkaan apuna kotona, huolehtimassa turvallisesta lääkkeenotosta.

 

Smila on suunniteltu muistuttamaan, että asiakas ottaa hänelle määrätyt lääkkeet oikeana annoksena ja ajallaan. Smila ei unohda, jos asiakas unohtaa.

 

Smilan älykkäät teknologiset ratkaisut mahdollistavat sujuvan vuorovaikutuksen asiakkaan ja hoitajan välillä varmistaen, että kotona asuvan asiakkaan arki on turvallista ja tuettua.

Smila on yksilöllinen

Smila on räätälöitävissä asiakkaan elämäntilanteeseen, arkeen sekä toimintakyvyn raameihin. Asiakkaiden tuen tarve vaihtelee ja myös Smilan monipuoliset hoivateknologiset ratkaisut on suunniteltu räätälöitäväksi.

Smila on helppo

Smila on suunniteltu asiakkaiden ja hoitajien palautetta kuunnellen. Palvelu on asiakkaalle helppo omaksua sekä hoivayksikölle sujuva ottaa käyttöön. Palvelun käynnistäminen ja ylläpito on selkeää ja tuettua.