Tutustu Smila-hoivapalveluun videon avulla

Hoitaja käyttämässä Smila-laitetta.

Eurooppalaisessa yhteistyössä on kehitetty Smila-hoivapalvelu, joka vapauttaa aikaa hoivatyön ammattilaisilta asiakkaiden kiireettömään kohtaamiseen. Tutustu Smila-hoivapalveluun uuden videomme avulla.

Kansallisena tavoitteena on, että yhä useamman asiakkaan kodissa, arkea ja hoivaa tukee automaatio ja robotiikka.

Smila huolehtii kotihoidon asiakkaiden ajantasaisesta ja turvallisesta lääkkeiden annostelusta. Palvelu soveltuu kaikille, joilla on säännöllinen lääkitys ja jotka tarvitsevat lääkkeen ottamiseen tukea tai muistuttamista.

Vain oikea-aikaisesti otettu lääke tuottaa suunnitellun terveysvaikutuksen

Smila-hoivapalvelu hyödyntää koneellista annosjakelua. Jos lääke jää kotona ottamatta, Smila viestii siitä välittömästi hoivayksikölle. Näin asiakkaan mahdollinen avuntarve tulee heti hoivayksikön tietoon.

Smila ei ole pelkkää lääkkeiden annostelua. Smilalla yhteys asiakkaan ja kotihoidon ammattilaisen välillä voidaan ottaa esimerkiksi videon välityksellä.

Lisää aikaa inhimillisyydelle hoivatyössä

Jyväskylän pilotissamme havaittiin nopeasti, että lääkehoitokäytäntöjen kehittäminen ja investoiminen Smila-hoivapalveluun tehostivat merkittävästi kotihoidon toimintaa.

Pilotissa hoitajien käyntikertoja on voitu järkevöittää ja ruuhkahuippuja on saatu tasoitettua. Smilan avulla on saatu aikaan joustavuutta ja ennakointia työn suunnitteluun.

Asiakkailta saadun palautteen mukaan Smila on kuin kaveri, joka muistuttaa heitä arjen tärkeistä rutiineista. 

Lue myös

Smila-annosjakelija edestä
Asiakkaalle

Tervetuloa Smila

Smila-hoivapalvelu huolehtii turvallisesta lääkejakelusta kotonasi. Smila-palvelun taustalla olevan Tamron toimitusjohtaja Kai Kaasalainen kertoo palvelun hyödyistä sen käyttäjälle ja hoivakodille.

LUE LISÄÄ