Lisää aikaa asiakkaalle Jyväskylässä

Kotihoidon potilas

Palveluesimies Sanna Liljeroos kertoo Smila-pilottihankkeesta. 

Jyväskylän kotihoidossa on aloitettu Smila-pilottihanke. Kymmenen Smilaa on jo otettu käyttöön ja seuraavat viisi otetaan käyttöön kesäkuun aikana. ”Kaikkiaan laitteita tulee käyttöön 20, joista viimeiset heinäkuun aikana”, palveluesimies Sanna Liljeroos kertoo.

Pilotin tavoitteena on testata Smila-hoivapalvelun toimivuutta ja kehittää Smila-lääkeannostelijan toimintaa. Hankkeessa saadaan tärkeää tietoa siitä, miten Smila voi auttaa hoivahenkilöstöä käyttämään ajan hoivatyöhön. 

Smila-hoivapalvelu on otettu vastaan hyvin ja se on käytössä lähinnä ikäihmisillä. Sanna Liljeroos kertoo, että asiakkaat ovat suhtautuneet uuteen teknologiaan myönteisesti. ”Smilaa osataan jo kysyä käyttöön”, Liljeroos kertoo. Myös hoivahenkilöstö on ottanut Smilan hyvin vastaan. 

Smilan käyttöönotto sujuu hyvin 

Smila-laitteiden käyttöönotto on sujunut Jyväskylässä hyvin. Hoitajat ovat ensin miettineet, kelle asiakkaille Smila-hoivapalvelu sopisi, ja sen jälkeen laitteen käyttöön on kysytty asiakkaan lupa. 

Smila-koulutukset on koronarajoitusten aikana suoritettu etänä. ”Koulutusten jälkeen olemme voineet esittää kysymyksiä Tamron kouluttajille, ja olemme aina saaneet nopeasti vastaukset mahdollisiin pulmatilanteisiin”, Sanna Liljeroos sanoo. Liljeroos kertoo itsekin käyneensä Smilan pääkäyttäjäkoulutuksen. ”On hienoa päästä oppimaan uutta ja kehittämään asioita eteenpäin”, hän sanoo.

Myös kotihoidon esimiehet ovat suhtautuneet positiivisesti Smilaan.  ”Koulutuspäivät ovat aina järjestyneet kotihoidon kiireisenkin arjen keskellä loistavasti”, Sanna Liljeroos kiittää.

Liljeroos kertoo, että kaksi sairaanhoitajaa työstää parhaillaan YAMK-opinnäytetyötä Smilan asiakaskokemuksesta. ”Toivottavasti kuulemme sitten lisää siitä, miten Smila on otettu vastaan asiakkaiden keskuudessa”, Liljeroos sanoo. 

Digitaaliset palvelut apuna kotihoidossa 

Koronatilanne on korostanut digitaalisten palvelujen roolia kotihoidossa entisestään. Smila-laitteita on kysytty yli tarpeen. ”Smiloja on tämänhetkisessä pilotissa saatavilla vain 20 kappaletta ja suuremmallekin määrälle olisi kysyntää”, Sanna Liljeroos sanoo.

”Kyselyitä Smilan ja erilaisten etähoivapalvelujen käyttöön tulee jatkuvasti enemmän”, Liljeroos jatkaa. Osa kotihoidon asiakkaista ei ole koronan takia halunnut hoitajia käymään, joten Smila ja etäkäynnit ovat olleet kotihoidon hyvänä apuna.

Smila-hanke on ollut palasten yhteensovittelua, mutta Sanna Liljeroos on kaikkiaan tyytyväinen meneillään olevaan pilottiin. ”Tämä on ollut hieno mahdollisuus ja oppimismatka uuteen”, Liljeroos tiivistää.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lue myös

Smila-annosjakelija edestä
Asiakkaalle

Tervetuloa Smila

Smila-hoivapalvelu huolehtii turvallisesta lääkejakelusta kotonasi. Smila-palvelun taustalla olevan Tamron toimitusjohtaja Kai Kaasalainen kertoo palvelun hyödyistä sen käyttäjälle ja hoivakodille.

LUE LISÄÄ